Når du velger å ta i bruk Orhodontis i din praksis, overfører vi alle data fra ditt gamle program uten kostnader og tidsbruk for deg. Du får med alle opplysninger over i Orthodontis.

 

Når du starter med Orhodontis, kommer vi til din praksis og gir deg og dine ansatte all nødvendig opplæring og hjelp i startfasen. Deretter er vi ”stand by” over internett til dere er komfortable med Orthodontis.

Vi vil gjerne gi deg et godt tilbud!
Kontakt oss så vi kan diskutere hvordan vi kan oppfylle dine ønsker og behov.
Orthodontis er fleksibelt og brukervennlig, og kan tilpasses alle praksiser, små og store. 

 
 

Tlf+ 47 70 23 92 00
Strandgata 5A, 6150 Ørsta
post@orthodontis.no

 
 
 
Navn
Navn