Vi er alltid tilgjengelige på vår supporttelefon, og den som svarer har god innsikt i programmet og hvordan det brukes i praksis. Da er det lett å forstå problemer og gi god hjelp. Ved behov for teknisk hjelp, er våre utviklere alltid like i nærheten og kan konsulteres.

 

Orthodontis AS er partner i Norsk Helsenett (NHN), og vi gir brukerstøtte over deres nettløsning. Vi kobler oss opp til ditt nettverk, og det aller meste kan da løses over nettet. Orthodontis har i alle år vist seg svært driftssikkert, så det vil ikke være ofte at du har behov for teknisk support fra oss.