Ingen praksis er bedre enn sitt team. Orthodontis hjelper deg til å få mest mulig ut av teamet med minst mulig travelhet og stress. Teamarbeidet styres av fargekodene i timeboka.

  • Hvert teammedlem får riktig arbeidsmengde og oppgaver tilpasset sin kompetanse. Det gir trygghet og mestringsfølelse, og forebygger stress og sykemeldinger
     
  • Arbeidsmengden kan fordeles forutsigbart og rettferdig mellom teammedlemmene. Det hindrer konflikter
     
  • Uvurderlig ved opplæring av nye teammedlemmer

 

Tilbake til programinnhold