Som praksiseier er du også bedriftsleder. Statistikk- og rapportdelen i Orthodontis gir deg full oversikt over pasienter og økonomiske forhold. Det gjør det mulig å ta riktige grep i tide hvis noe endrer seg. Det er også et uvurderlig redskap ved langvarig fravær eller ved praksisoverdragelse.

 

  • Statistikkdelen inneholder en lang rekke spørringer og rapporter om pasienter (antall og sammensetning), drift og økonomi
     
  • Nye spørringer og rapporter kan lages etter ditt behov
     
  • Utallige kombinasjoner av alt som er lagt inn i programmet kan i prinsippet hentes ut i spørringer. Fantasien er begrensningen

 

Tilbake til programinnhold