Prekoding med farger av timene i timeboka har mange fordeler og har gjort det mulig å utvikle en rekke automatiserte funksjoner.
 

 • Individuell timebok designes for den enkelte praksis i ”Timebok-malen”. Du bestemmer selv antall kolonner i timeboka, hvor mange farger som skal benyttes og hva de skal bety
   
 • Optimal arbeidsdeling og forutsigbar arbeidsmengde for hele teamet
   
 • Automatisk timesøk (trenger ikke lete i timeboka)
   
 • Automatisk flytting av timer, også av hele dager eller deler av dager. Programmet finner selv ledige timer og sender sms/e-post
   
 • Alle timeavtaler sendes automatisk på e-post og/eller sms


Orthodontis-recall er helautomatisk. Det sparer tid, materiell og personell
 

 • Timer med riktig fargekode finnes automatisk for alle recall-pasienter for en gitt måned og sendes automatisk på e-post og sms

 

Tilbake til programinnhold