I Orthodontis kan du sende SMS og e-post til grupper av pasienter.
Dette kan gjøres fra statistikkdelen i programmet ved å søke fram de pasientene du ønsker å sende en beskjed til ut fra gitte kriterier.
Du velger om du vil skrive SMS eller e-post, skriver ønsket tekst, og sender til alle i utvalget med et tastetrykk.
Du kan også sende felles SMS til alle pasienter som står i timeboka en dag, eller en valgt del av dagen.

NB! Orthodontis fungerer slik at pasientene alltid er inndelt i grupper - f.eks: aktive, recall, retensjon etc.