Ny Facad-visning i Orthodontis

Integrasjon 2

 

”Integrasjon 1Facad – Orthodontis” åpner den enkelte pasient i Facad direkte fra Orthodontis. Nå tar vi et langt skritt videre i ”Integrasjon 2 Facad-visning i Orthodontis”.

Med Integrasjon 2 overføres både tracing og tabell med tallverdier til Orthodontis og vises i vinduet Profilanalyse. Avvikende tallverdier er i rødt og letter forståelse og diagnostisering.

Til høyre i bildet ser du en liste over ferdige tekster som beskriver kasus kefalometrisk. Tekstene er, som andre ferdige tekster i Orthodontis, lagret i en egen Systemtabell som du kan redigere selv. Når du klikker på en tekst, vises den i Oppsummeringsvinduet like over. Der kan du også supplere med fritekst. Alt som står i Oppsummering blir automatisk med videre som del av Kasusbeskrivelsen som alltid vises ved siden av Behandlingsplanen.

Da blir du ved hvert besøk minnet om hvilket kefalometrisk landskap du opererer i.