DET ER NÅ KLART TIL Å TA I BRUK ANKOMSTREGISTRATOR I ORTHODONTIS

  • Ankomstregistratoren kjører på en touch-pc på venterommet uten mus og tastatur.
  • Ankomstregistrator generer bakgrunnsfarge i timeboka slik at du ser at pasienten er kommet
    • Ved ankomstregistrering blir bakgrunnen i timeboka blå
    • Ved åpning av journal blir bakgrunnen i timeboka gul
    • Ved skriving i journal blir bakgrunnen i timeboka grønn
  •  Du kan høyreklikke i timeboka og endre status på timen
  •  Timeboka oppdaterer seg hvert 5. sekund

Praktisk informasjon:
Ankomstregistrator krever en Touch-skjerm minimum 12".
Det er praktisk å benytte en "All-in-one-computer" (skjerm med innebygget pc) som også kan henge på veggen.