Nyttig løsning med SMS og e-post til grupper av pasienter

I Orthodontis kan du sende SMS og e-post til grupper av pasienter.
Dette kan gjøres fra statistikkdelen i programmet ved å søke fram de pasientene du ønsker å sende en beskjed til ut fra gitte kriterier.
Du velger om du vil skrive SMS eller e-post, skriver ønsket tekst, og sender til alle i utvalget med et tastetrykk.
Du kan også sende felles SMS til alle pasienter som står i timeboka en dag, eller en valgt del av dagen.

NB! Orthodontis fungerer slik at pasientene alltid er inndelt i grupper - f.eks: aktive, recall, retensjon etc.

Automatisk frammøtebekreftelse på e-post

Da de nye fraværsreglene ble innført i den videregående skolen, økte antallet pasienter som ba om frammøtebekreftelse kraftig. Fra før hadde vi de voksne som trengte det til sin arbeidsgiver, og de som skulle søke reiserefusjon fra trygden, men de var få i fht til den nye gruppen av skoleelever.

Tidkrevende
Plutselig tok det mye tid i resepsjonen å skrive ut bekreftelser til alle som trengte det. Derfor har vi i Orthodontis laget en automatisk e-post-funksjon, så nå tar det ikke tid i det hele tatt.

Så enkelt er det nå
Du haker av i Orthodontis for pasienter som ønsker frammøtebekreftelse. Deretter får de den automatisk på e-post seinere samme dag hver gang de har vært til behandling. Skolene godtar at de viser fram meldingen på telefonen. De som må ha den skriftlig, kan skrive den ut selv. Kjeveortopedens underskrift er et grafisk element i dokumentet, og det er godtatt av Pasientreiser.

Resepsjonene avlastes og kan bruke tida på andre viktige gjøremål!

Automatisert inkassoløsning i Orthodontis

Vi har i samarbeid med Kreditorforeningen (som er et inkassobyrå) utviklet en direkte kobling mellom Orthodontis og deres programvare, slik at inkassosaker overføres direkte til dem over internett. Ordningen er så automatisert og lite tidkrevende at du enkelt kan sende alle krav, små og store, til inkasso. Du vil få inn mye mer av det pasientene skylder deg, og du vil spare tid og arbeid. Alle nødvendige opplysninger vil hentes automatisk ut av Orthodontis og gå direkte til Kreditorforeningen når du trykker på knappen ”Kjør inkasso”.

·         Du slipper å skrive inn opplysninger om foresatte

·         Du slipper å skrive inn fakturainformasjon

·         Du slipper å sende kopi av originalfaktura

·         Alt blir alltid korrekt

·         Saksnummer kommer straks i ”Inkassotransaksjoner”, så du vet at saken er registrert

·         Innbetalinger fra inkassobyrået kommer som OCR-innbetaling 

·         Du slipper all manuell håndtering og har alltid orden og oversikt

Ny Facad-visning i Orthodontis

Ny Facad-visning i Orthodontis

Integrasjon 2

 

”Integrasjon 1Facad – Orthodontis” åpner den enkelte pasient i Facad direkte fra Orthodontis. Nå tar vi et langt skritt videre i ”Integrasjon 2 Facad-visning i Orthodontis”.

Med Integrasjon 2 overføres både tracing og tabell med tallverdier til Orthodontis og vises i vinduet Profilanalyse. Avvikende tallverdier er i rødt og letter forståelse og diagnostisering.

Til høyre i bildet ser du en liste over ferdige tekster som beskriver kasus kefalometrisk. Tekstene er, som andre ferdige tekster i Orthodontis, lagret i en egen Systemtabell som du kan redigere selv. Når du klikker på en tekst, vises den i Oppsummeringsvinduet like over. Der kan du også supplere med fritekst. Alt som står i Oppsummering blir automatisk med videre som del av Kasusbeskrivelsen som alltid vises ved siden av Behandlingsplanen.

Da blir du ved hvert besøk minnet om hvilket kefalometrisk landskap du opererer i.

Ankomstregistrator

  DET ER NÅ KLART TIL Å TA I BRUK ANKOMSTREGISTRATOR I ORTHODONTIS

  • Ankomstregistratoren kjører på en touch-pc på venterommet uten mus og tastatur.
  • Ankomstregistrator generer bakgrunnsfarge i timeboka slik at du ser at pasienten er kommet
    • Ved ankomstregistrering blir bakgrunnen i timeboka blå
    • Ved åpning av journal blir bakgrunnen i timeboka gul
    • Ved skriving i journal blir bakgrunnen i timeboka grønn
  •  Du kan høyreklikke i timeboka og endre status på timen
  •  Timeboka oppdaterer seg hvert 5. sekund

Praktisk informasjon:
Ankomstregistrator krever en Touch-skjerm minimum 12".
Det er praktisk å benytte en "All-in-one-computer" (skjerm med innebygget pc) som også kan henge på veggen.