• All fakturering av pasienter og Helfo skjer helautomatisk. Du trykker ”fakturer”, og fakturaer sendes elektronisk til de som er klar for fakturering etter kriterier du selv har definert. Du sparer tid/personell og betydelige utgifter til porto og materiell
   
 • All purring skjer automatisk etter samme prinsipp
   
 • Alle innbetalinger kommer over nettet (OCR), og alle pasientreskontroer ajourføres automatisk ved nedlasting
   
 • Du bestemmer selv når og hvordan du vil fakturere pasientens egenbetaling
   
 • Alle rapporter din regnskapsfører har behov produseres i Orthodontis’ statistikkdel
   
 • rthodontis sørger for at lover og regler for ”god regnskapsskikk” følges

 

Tilbake til programinnhold