Det høye antall pasienter og henvisere medfører en stor informasjonsmengde inn og ut av praksisen. Alle forventer stadig mer informasjon, og den må håndteres elektronisk hvis ikke praksisen skal drukne. Heldigvis er det dette datateknologien er aller best på, og Orthodontis har en rekke smarte løsninger:

 

 • ”Brev-Straks” konseptet i Orthodontis gjør det mulig å raskt produsere brev og/eller e-poster fra et stort antall ferdige maler. De skrives på sekunder ”chair-side” så du slipper etterarbeid
   
 •  Alle utgående brev og e-poster lagres automatisk som del av pasientjournalen
   
 • Alle innkommende e-poster kopieres og lagres direkte i pasientens journal (klipp og lim). Brev skannes og lagres på samme måte
   
 • Orthodontis er klargjort for EDI (elektronisk dokumentutveksling) over NHN
   
 • -post løsningene sparer mye tid/personell og utgifter til porto og materiell

 

Tilbake til programinnhold